Hoe ziet een traject eruit?

We beginnen met een intakegesprek van een uur. Hierin bespreken we de vraagstelling en de mogelijkheden. Hoe lang een coachingstraject duurt en hoeveel tijd er tussen de gesprekken zit is afhankelijk van de vraagstelling. Sommige cliënten zoeken hulp bij het uitzoeken van een vraag en zijn met enkele gesprekken, soms zelfs één gesprek, al goed geholpen. Anderen spreken enkele keren per jaar af om zichzelf scherp te houden en te toetsen of ze de ingeslagen weg kunnen en willen voortzetten.