contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

100 Toernooiveld
Nijmegen-Midden, GE, 6525 EC
Netherlands

0651807581

Edwin Keulers is een no nonsense psycholoog en coach.

Coaching door een psycholoog versterkt je kracht en weerbaarheid. Daardoor ben je beter in staat om om te gaan met moeilijkheden en stressvolle gebeurtenissen die op je afkomen. Ook helpt coaching als je tegen grenzen aanloopt en je verder wilt ontwikkelen.

Traject

Hoe ziet een traject eruit?

We beginnen met een intakegesprek van een uur. Hierin bespreken we de vraagstelling en de mogelijkheden. Hoe lang een coachingstraject duurt en hoeveel tijd er tussen de gesprekken zit is afhankelijk van de vraagstelling. Sommige cliënten zoeken hulp bij het uitzoeken van een vraag en zijn met enkele gesprekken, soms zelfs één gesprek, al goed geholpen. Anderen spreken enkele keren per jaar af om zichzelf scherp te houden en te toetsen of ze de ingeslagen weg kunnen en willen voortzetten.